Kuka ja mitä Oilix® on?

Oili Viskari

Nimeni on Oili Viskari ja olen Oilix® somaattisen liikeohjauksen tekijä 25 vuoden kokemuksella. Oilixille tärkeää ovat kokonaisvaltainen harmonia, rauha, turvallisuus ja ekologisuus. Oilixin ammattitaidon pohjana on synnynäinen taipumus käsittää kehon sisäistä tasapainoa ja liikettä. Omakohtaiset selkäkipujaksot ja jalkani omaehtoinen kuntoutus vaikeasta infektiosta kehittivät ammatillista osaamistani. Henkilökohtaisen kokemuksen kautta vahvistui käsitys, että aina on mahdollisuus aloittaa alusta. Kehoa voi uudistaa ravitsevilla mikroliikkeillä. Löysin uusia voimavaroja paranemiseen ja kokonaivaltaiseen hyvinvointiin.

Oili Viskari

Koulutukseltani olen maanviljelijä, puutarhuri, tanssi-taiteilija, jooga-ohjaaja, doula ja yrittäjä. Opiskelin tanssiterapiaa ja perehdyin erilaisiin somaattisiin kehomenetelmiin esim. Aleksander-tekniikka, Feldenkreis-menetelmä, Continuum-movement ja Kinesiologia. Olen työskennellyt Suomessa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Nyt teen kotikäyntejä ja pidän vastaanottoa Oilix®-hoitoautossa eri paikkakunnilla. Sään salliessa hoitopöytä on auki puutarhassa, metsässä, veden äärellä, pellolla ja kalliolla. Siellä missä Sinäkin.
Oilix® somaattinen liikeohjaus tukee Sinua löytämään kokonaisvaltaisesti tasapainoista tilaa omaehtoisella tavallasi. Hyvän kohtaamista. Taidon tuntea, tunnistaa, tiedostaa ja muutostaa tahdonalaisesti, mutta lempeästi.


Mitä soma ja somaattinen tarkoittaa?

Somaattisen liikeohjauksen päämäärä on välittää asiakkaalle, ja kouluttaa asiakasta kokemaan miellyttävämpää oloa omassa kehossa, kipujen ja jäykkyyksien välttäminen sekä rentouden ja terveyden edistäminen.

Päämäärä saavutetaan hallitulla, ergonomisella ja taloudellisella liikkumisella. Hallittu liike saavutetaan liikkumalla somaattisten periaatteiden mukaan. Perustana käytetään sensomotorista oppimista eli opitaan tuntemaan miten motoriikka kehossa toimii.

Somaattinen liikeohjaus ja työskentely on vahvasti mielen läsnäoloa vaativaa kehollista harjoittelua. Siihen kuuluu hyvin tarkka aistimus omasta itsestä sekä tuntemus kehon toiminnan muuttumisesta, ei vain kaavamainen liikkeiden toisto mallin mukaan. Harjoittelu on prosessi, jonka myötä luovutaan virheellisistä liikemalleista ohjaajan avustamana.

Somaattista työskentelyä käytetään terveydenhuollossa, yksityispraktiikoilla, taiteessa ja tanssissa, urheilussa ja liikunnassa sekä psykologiassa. Somaattinen työskentely johtaa parempaan kehotietoisuuteen ja parempaan ymmärrykseen itsestä ja omasta käyttäytymisestä.

Filosofi Thomas Hanna mm. esitti käsitteen ”soma” kirjassaan Bodies in revolt: a primer in somatic thinking (1970). Thomas Hanna (1928-1990) rakensi somatiikka-käsitteen filosofisen tietoutensa ja terapeuttisen kokemuksensa pohjalta edistämään keho- ja liiketerapeuttien toimintaa sekä yleistä ymmärrystä inhimillisestä elämästä ja hyvinvoinnista.

Somatiikan juuret voidaan löytää yli sadan vuoden takaa Keski- ja Pohjois-Euroopan sekä Yhdysvaltojen itärannikon ruumiinkulttuurista ja voimisteluliikkeestä. Käsitteellä somatiikka viitataan kehollisia kokemuksia hyödyntäviin ja kehoa ja mieltä integroiviin liikkeisiin harjoittelumuotoihin tai kehoterapiohin.


Rentous ja kehon tasapaino

Oman kehon tasapaino ja painopisteen säännöllinen tarkistaminen ja keskittäminen vapauttavat kehon toimimaan vaivattomasti ja ergonomisesti oikein. Keho palautuu luonnolliseen tilaan, kokonaisvaltaiseen sopusointuun. Tätä sopusointuista tilaa kehossa voisi kutsua perustilaksi, josta käsin aloitetaan toiminta ja johon palataan toiminnan päätyttyä.

Kehollista tarkastelua olisi hyvä tehdä erityisesti elämän saumakohdissa kuten lomien alussa, tiiviin työrupeaman alussa ja lopussa tai stressaavissa vaiheissa. Rauhoittumista ja voimautumista tärkeissä elämän taitekohdissa. Ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin.


Tervetuloa kokemaan ja oppimaan
kehomieli-tasapainoa ja tietoisuutta.


Jaa: